جداکننده پوست از مغز بادام

شکستن پوست سخت پسته

فرآوری پسته مراحل مختلفی را شامل میشود که از پوست گیری پسته شروع شده و تا بسته بندی و فروش آن ادامه دارد. یکی از مراحل مهم فرآوری پسته، شکستن پوست سخت آن و خارج کردن مغز پسته از پوست آن است. در گذشته به دلیل عدم وجود یا کمبود دستگاه های صنعتی، این مرحله فرآوری توسط نیروی کار انجام میشد. اما با گسترش مکانیزاسیون در صنعت خشکبار کشور، اکنون این کار به وسیله دستگاه های پسته شکن صنعتی انجام میشود. اما پس از شکستن پوست سخت و خارج شدن مغز از داخل پوست، همچنان مغزها و پوست های شکسته شده با هم مخلوط هستند و باید آن ها را از هم تفکیک نمود.

دستگاه جداکننده پوست از مغز پسته

جداسازی مغز از پوست پسته های شکسته شده نیز در گذشته به وسیله نیروی کار و با دست صورت میگرفت، اما در چندسال اخیر استفاده از دستگاه های جداکننده که با مکانیزم مکش فرآیند جداسازی را انجام می دهند، گسترش یافت. اما دستگاه های موجود در بازار با ایراداتی همراه بود. از جمله اینکه نهایت دقت آن ها برای جداسازی 60 الی 70 درصد بود. همچنین این دستگاه ها فیلتری برای جلوگیری از انتشار گرد و غبار حاصل از انجام فرآیند را نداشتند. به همین منظور همکاران ما در گروه صنعتی سیفی دستگاهی را طراحی و تولید کردند که دقتی بالای 95 درصد برای جداسازی پوست از مغز پسته دارد. همچنین این دستگاه با داشتن فیلتر صافی هوا از انتشار گرد و غبار در فضای کارگاه جلوگیری می کند.